លោក Volodymyr Zelenskiy ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន បានប្រាប់ឱ្យដឹង កាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យថា មនុស្ស ១៨នាក់បានស្លាប់ និងជាង ១០០នាក់ បានរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍បាញ់ផ្លោង នៅទីក្រុង Kharkov នាភាគឦសានប្រទេសអ៊ុយក្រែន

លោក Volodymyr Zelenskiy ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន បានប្រាប់ឱ្យដឹង កាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យថា មនុស្ស ១៨នាក់បានស្លាប់ និងជាង ១០០នាក់ បានរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍បាញ់ផ្លោង នៅទីក្រុង Kharkov នាភាគឦសានប្រទេសអ៊ុយក្រែន។

 

ប្រភព៖ Reuters