បើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ ទស្សនាវដ្តីព័ត៌មានអាល្លឺម៉ង់ Der Spiegel នៅថ្ងៃព្រ.ហនេះ ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានស្ទាក់ចាប់សារតាមវិទ្យុពីប្រភពយោធារុស្ស៊ីដែលពិភាក្សាអំពីការសម្លាប់ជនស៊ីវិលនៅក្នុងទីក្រុង Bucha នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន

បើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ ទស្សនាវដ្តីព័ត៌មានអាល្លឺម៉ង់ Der Spiegel នៅថ្ងៃព្រ.ហនេះ ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានស្ទាក់ចាប់សារតាមវិទ្យុពីប្រភពយោធារុស្ស៊ីដែលពិភាក្សាអំពីការសម្លាប់ជនស៊ីវិលនៅក្នុងទីក្រុង Bucha នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន។

 

ប្រភព៖ BangkokPost