ទីក្រុង Bucha របស់អ៊ុយក្រែននៅជាយក្រុងគៀវ បានគេប្រទះឃើញសាកសពជាច្រើនតែមិនដឹងចំនួនពិតប្រាកដ ដែលត្រូវបានគេបញ្ចុះនៅក្នុងផ្នូរដ៏ធំមួយ

ទីក្រុង Bucha របស់អ៊ុយក្រែននៅជាយក្រុងគៀវ បានគេប្រទះឃើញសាកសពជាច្រើនតែមិនដឹងចំនួនពិតប្រាកដ ដែលត្រូវបានគេបញ្ចុះនៅក្នុងផ្នូរដ៏ធំមួយ។ ដោយសាកសពមួយចំនួនមានដាក់ក្នុងថង់ផ្លាស្ទីក ហើយខ្លះទៀតមានថង់ផ្លាស្ទីក ។

កងទ័ពអ៊ុយក្រែន បាននិយាយថា បានរកឃើញសាកសពជាច្រើនដែលខ្លះមានចំណងជាប់ដៃ និងស្នាមធ្វើទារុណកម្ម បន្ទាប់ពីដណ្តើមបានមកវិញនូវតំបន់ជុំវិញរដ្ឋធានី បន្ទាប់ពីការដកថយរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ី។