អ្នកនាំពាក្យវិមានក្រឹមឡាំង នៅថ្ងៃចន្ទនេះបាននិយាយថា កិច្ចចរចាស្វែងរកសន្តិភាពរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនអាចធ្វើឡើងនៅ ថ្ងៃអង្គារនាប្រទេសតួកគី ហើយកិច្ចចរចានេះ ពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ បើទោះបីជាកន្លងមកស្ទើរតែពុំមានលទ្ធផលក៏ ដោយ

ក្រឹមឡាំង៖ អ្នកនាំពាក្យវិមានក្រឹមឡាំង នៅថ្ងៃចន្ទនេះបាននិយាយថា កិច្ចចរចាស្វែងរកសន្តិភាពរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនអាចធ្វើឡើងនៅ ថ្ងៃអង្គារនាប្រទេសតួកគី ហើយកិច្ចចរចានេះ ពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ បើទោះបីជាកន្លងមកស្ទើរតែពុំមានលទ្ធផលក៏ ដោយ៕

 

ប្រភព៖ Reuters