ប្រសាសន៍ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធអគារជំងឺត្រចៀក ច្រមុះ បំពង់កមិត្តភាពកម្ពុជា-កូរ៉េ មន្ទីរពេទ្យព្រះអង្គឌួង។ យើងមានមន្ទីរពេទ្យល្អ សម្ភារៈល្អ ប៉ុន្តែអ្វីដែលល្អជាងនេះទៅទៀត គឺការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋដោយភាពស្មោះត្រង់

ប្រសាសន៍ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធអគារជំងឺត្រចៀក ច្រមុះ បំពង់កមិត្តភាពកម្ពុជា-កូរ៉េ មន្ទីរពេទ្យព្រះអង្គឌួង។ យើងមានមន្ទីរពេទ្យល្អ សម្ភារៈល្អ ប៉ុន្តែអ្វីដែលល្អជាងនេះទៅទៀត គឺការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋដោយភាពស្មោះត្រង់ ៕