ប្រសាសន៍សម្តេចតេជោ ថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធផ្លូវជាតិលេខ៥១ (ឧត្តុង្គ-ថ្នល់ទទឹង) ៖ ជាឧទាហរណ៍សម្រាប់សង្គ្រាមរវាងរុស្ស៉ី និងអ៊ុយក្រែន ពេលនេះប្រជាជន និងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន បានផ្តល់អាទិភាពខ្ពស់ចំពោះសុខសន្តិភាព ស្រប់ពេលដែលកម្ពុជាបានផ្តល់តម្លៃលើសន្តិភាពជាយូរមកហើយ

ប្រសាសន៍សម្តេចតេជោ ថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធផ្លូវជាតិលេខ៥១ (ឧត្តុង្គ-ថ្នល់ទទឹង) ៖ ជាឧទាហរណ៍សម្រាប់សង្គ្រាមរវាងរុស្ស៉ី និងអ៊ុយក្រែន ពេលនេះប្រជាជន និងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន បានផ្តល់អាទិភាពខ្ពស់ចំពោះសុខសន្តិភាព ស្រប់ពេលដែលកម្ពុជាបានផ្តល់តម្លៃលើសន្តិភាពជាយូរមកហើយ ។