លោក Volodymyr Zelenskyy ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន បាននិយាយនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះថាការឡោមព័ទ្ធទីក្រុងកំពង់ផែ Mariupol នឹងធ្លាក់ចូលជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់អ្វីដែលលោកបាននិយាយថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្រ្គាមដែលប្រព្រឹត្តដោយទាហានរុស្ស៊ី

អ៊ុយក្រែន៖ លោក Volodymyr Zelenskyy ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន បាននិយាយនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះថាការឡោមព័ទ្ធទីក្រុងកំពង់ផែ Mariupol នឹងធ្លាក់ចូលជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់អ្វីដែលលោកបាននិយាយថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្រ្គាមដែលប្រព្រឹត្តដោយទាហានរុស្ស៊ី។

 

ប្រភព៖ AP