អ៊ុយក្រែន ថា ខ្លួនបានបាត់បង់ទីតាំងតំបន់សមុទ្រ Azov ជាបណ្ដោះអាសន្ន ខណៈទាហានឈ្លានពានរុស្ស៊ី កំពុងកាន់កាប់តំបន់ជុំវិញកំពង់ផែធំ Mariupol

អ៊ុយក្រែន ថា ខ្លួនបានបាត់បង់ទីតាំងតំបន់សមុទ្រ Azov ជាបណ្ដោះអាសន្ន ខណៈទាហានឈ្លានពានរុស្ស៊ី កំពុងកាន់កាប់តំបន់ជុំវិញកំពង់ផែធំ Mariupol

 

ប្រភព ៖ Reuters