សារព័ត៌មានសហរដ្ឋអាម៉េរិក បានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថា អ្នកថតរូបរបស់សារព័ត៌មាន Fox News លោក Pierre Zakrzewski និងអ្នកកាសែតអ៊ុយក្រែន លោក Oleksandra SashaKuvshynova ត្រូវបានគេសម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន

សារព័ត៌មានសហរដ្ឋអាម៉េរិក បានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថា អ្នកថតរូបរបស់សារព័ត៌មាន Fox News លោក Pierre Zakrzewski និងអ្នកកាសែតអ៊ុយក្រែន លោក Oleksandra SashaKuvshynova ត្រូវបានគេសម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន ។

 

ប្រភព៖ Reuters

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *