រុស្ស៊ីបានបន្ត វាយប្រហារតាមអាកាសឥតឈប់ឈរទៅលើទីក្រុងសំខាន់ៗ របស់អ៊ុយក្រែន ខណៈប្រជាជនអ៊ុយក្រែនជិត ៣លាននាក់ បានរត់ភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេស

រុស្ស៊ីបានបន្ត វាយប្រហារតាមអាកាសឥតឈប់ឈរទៅលើទីក្រុងសំខាន់ៗ របស់អ៊ុយក្រែន ខណៈប្រជាជនអ៊ុយក្រែនជិត ៣លាននាក់ បានរត់ភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេស ដែលកាកបាទក្រហមចាត់ទុកស្ថានភាពសម្រាប់អ្នកដែលរងគ្រោះពីការវាយប្រហារទាំងនោះថា មិនខុសពីសុបិនអាក្រក់នោះទេ។ អ៊ុយក្រែន បាននិយាយថា កុមារចំនួន ៩០នាក់ បានស្លាប់ក្នុងជម្លោះនេះ។ អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថា ខ្លួនបានបញ្ជាក់ថាមានជនស៊ីវិលចំនួន ៦៣៦នាក់ បានស្លាប់ ប៉ុន្តែចំនួនពិតប្រាកដនឹងមានខ្ពស់ជាងនេះ៕

មានវិដេអូ

ប្រភព៖  AP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *