លោក ហ្សាវ លីជាំន (Zhao Lijian) ថា សកម្មភាពរបស់អង្គការណាតូ (NATO) ដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិក បានជម្រុញឱ្យភាពតានតឹងរវាងរុស្ស៊ី និងអ៊ុយក្រែនធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរ

លោក ហ្សាវ លីជាំន (Zhao Lijian) អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិន បានឱ្យដឹងកាលពីថ្ងៃពុធថា សកម្មភាពរបស់អង្គការណាតូ (NATO) ដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិក បានជម្រុញឱ្យភាពតានតឹងរវាងរុស្ស៊ី និងអ៊ុយក្រែនធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរ ។

 

ប្រភព៖ Reuters

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *