ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួង ទទួល សញ្ញាបត្របណ្ឌិតកិត្តិយស គរុកោសល្យសារព័ត៌មាន មនុស្សសាស្រ្ត និងសង្គមសាស្រ្ត ប្រទានផ្ទាល់ដោយព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីយ៍ មហាចក្រី សិរិនថន នៃព្រះរាជាណាចក្រថៃ ក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ

ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួង នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ព័ត៌មាន អញ្ជើញទទួល សញ្ញាបត្របណ្ឌិតកិត្តិយស គរុកោសល្យសារព័ត៌មាន មនុស្សសាស្រ្ត និងសង្គមសាស្រ្ត ប្រទានផ្ទាល់ដោយព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីយ៍ មហាចក្រី សិរិនថន នៃព្រះរាជាណាចក្រថៃ ក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ។ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី ខៀវ កាញារីទ្ធ ត្រូវបានផ្តល់ជូន សញ្ញាបត្រនេះ ពីសកលវិទ្យាល័យ រ៉ាច្ចមុងឃុន តិចណូឡូជី ប្រាណាខន ប្រទេសថៃ៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *