កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជម្លៀសមនុស្ស 200 000នាក់ ចេញពីទីក្រុង Mariupol ក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន ត្រូវបានរារាំង ដោយការប្រយុទ្ធមានជាបន្តបន្ទាប់

កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជម្លៀសមនុស្ស 200 000នាក់ ចេញពីទីក្រុង Mariupol ក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន ត្រូវបានរារាំង ដោយការប្រយុទ្ធមានជាបន្តបន្ទាប់ នឹងបាន ឡោមព័ទ្ធអស់រយៈពេល ២ថ្ងៃជាប់ៗគ្នា កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ខណៈប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ប្តេជ្ញាថានឹងបន្តការវាយលុកលុះត្រាតែទីក្រុង Kyiv ព្រមចុះចាញ់។

ប្រភព៖ Reuters

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *