ក្រុមហ៊ុនប្រេងដ៏ធំរបស់អឺរ៉ុប  Shell Oil បានឱ្យដឹងថា ក្រុមហ៊ុន នឹងបរិច្ចាគប្រាក់ចំនេញដែលបានមកពីការទិញប្រេងឆៅរបស់រុស្ស៊ី ដល់មូលនិធិដែលត្រូវការសម្រាប់ជួយជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែន

ក្រុមហ៊ុនប្រេងដ៏ធំរបស់អឺរ៉ុប  Shell Oil បានឱ្យដឹងថា ក្រុមហ៊ុន នឹងបរិច្ចាគប្រាក់ចំនេញដែលបានមកពីការទិញប្រេងឆៅរបស់រុស្ស៊ី ដល់មូលនិធិដែលត្រូវការសម្រាប់ជួយជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែន បន្ទាប់ពីរងការរិះគន់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែន។

 

ប្រភព៖ CNN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *