វីដេអូ៖ រោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរអ៊ុយក្រែនរងការឆាបឆេះ បន្ទាប់ពីការបាញ់ផ្លោងរបស់រុស្ស៊ី

វីដេអូ៖ រោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរអ៊ុយក្រែនរងការឆាបឆេះ បន្ទាប់ពីការបាញ់ផ្លោងរបស់រុស្ស៊ី ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *