(វីដេអូ)គណៈប្រតិភូរុស្ស៊ី និងអ៊ុយក្រែនចាប់ដៃគ្នា មុនពេលកិច្ចចរចាចាប់ផ្តើមនៅប្រទេសបេឡារុស្ស

(វីដេអូ)គណៈប្រតិភូរុស្ស៊ី និងអ៊ុយក្រែនចាប់ដៃគ្នា មុនពេលកិច្ចចរចាចាប់ផ្តើមនៅប្រទេសបេឡារុស្ស។

IMG_9025

 

ប្រភព: RT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *