វីដេអូ បានបង្ហាញពីដំបូលអគារ ទីស្នាក់ការកណ្តាល នគរបាល ក្នុងទីក្រុង Kharkiv ត្រូវបានបំផ្លាញ ស្ទើរទាំងស្រុង

វីដេអូ បានបង្ហាញពីដំបូលអគារ ទីស្នាក់ការកណ្តាល នគរបាល ក្នុងទីក្រុង Kharkiv ត្រូវបានបំផ្លាញ ស្ទើរទាំងស្រុង ដោយការវាយប្រហារ តាមអាកាសរបស់យោធារុស្ស៊ី។ យោធាអ៊ុយក្រែន បានឱ្យដឹងផងដែរថា ទ័ពប៉ារ៉ា រុស្ស៊ី បានចុះចត ក្នុងទីក្រុង Kharkiv ជាទីក្រុងធំបំផុតទីពីរដែលត្រូវបាន ឡោមព័ទ្ធ៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *