សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រកាសថា សង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ី និងអ៊ុយក្រែន បានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់តម្លៃប្រេង និងឧស្ម័ន ខណៈដែលប្រទេសរុស្ស៊ី ជាប្រទេសផលិតប្រេង និងឧស្ម័ន ដ៏ធំមួយនៅលើពិភពលោក

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រកាសថា សង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ី និងអ៊ុយក្រែន បានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់តម្លៃប្រេង និងឧស្ម័ន ខណៈដែលប្រទេសរុស្ស៊ី ជាប្រទេសផលិតប្រេង និងឧស្ម័ន ដ៏ធំមួយនៅលើពិភពលោក។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *