អ្នកការទូតជាង 100 នាក់មកពីប្រទេសលោកខាងលិច និងសម្ព័ន្ធមិត្តប្រមាណ 40 រួមទាំងប្រទេសជប៉ុនផងដែរ បានដើរចេញពីសុន្ទរកថារបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ី លោក Sergei Lavrov ដែលកំពុងឡើងថ្លែងលើវេទិកាសិទ្ធិមនុស្សកំពូលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ

អ្នកការទូតជាង 100 នាក់មកពីប្រទេសលោកខាងលិច និងសម្ព័ន្ធមិត្តប្រមាណ 40 រួមទាំងប្រទេសជប៉ុនផងដែរ បានដើរចេញពីសុន្ទរកថារបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ី លោក Sergei Lavrov ដែលកំពុងឡើងថ្លែងលើវេទិកាសិទ្ធិមនុស្សកំពូលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ កាលពីថ្ងៃអង្គារ ជុំវិញការតវ៉ាពីបញ្ហាឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែន។

 

ប្រភព៖ Reuters

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *