(កៀវ)៖ នៅថ្ងៃចន្ទនេះដែរ អ៊ុយក្រែន បានអះអាងថាកងទ័ពរុស្ស៊ីបានបន្ថយ ការវាយលុក ខណៈក្រុមមន្ត្រីរុស្ស៊ី និងអ៊ុយក្រែន នឹងជួបចរចាគ្នានៅឯព្រំដែនបេឡារុស នៅថ្ងៃចន្ទនេះដែរ

(កៀវ)៖ នៅថ្ងៃចន្ទនេះដែរ​ អ៊ុយក្រែន បានអះអាងថាកងទ័ពរុស្ស៊ី​បានបន្ថយ ការវាយលុក ខណៈក្រុមមន្ត្រីរុស្ស៊ី និងអ៊ុយក្រែន នឹងជួបចរចាគ្នានៅឯព្រំដែនបេឡារុស នៅថ្ងៃចន្ទនេះដែរ៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *