លោក Vitali Klitschko អភិបាលក្រុង Kyiv ដែលជាអតីតម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ច្រើនស្ថាប័នប្រដាល់ទម្ងន់ធ្ងន់ បាននិយាយថា យោធារុស្ស៊ី បានឡោមព័ទ្ធជុំវិញរដ្ឋធានីអ៊ុយក្រែនហើយ

លោក Vitali Klitschko អភិបាលក្រុង Kyiv ដែលជាអតីតម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ច្រើនស្ថាប័នប្រដាល់ទម្ងន់ធ្ងន់ បាននិយាយថា យោធារុស្ស៊ី បានឡោមព័ទ្ធជុំវិញរដ្ឋធានីអ៊ុយក្រែនហើយ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *