លោកប្រធានាធិបតី Volodymyr Zelenskyy បាននិយាយថា ទីក្រុងKyiv នឹងបញ្ជូនគណៈប្រតិភូមពិសេស ទៅចរចា ជាមួយក្រុងម៉ូស្គូនៅព្រំដែនអ៊ុយក្រែន-បេឡារុស

លោកប្រធានាធិបតី Volodymyr Zelenskyy បាននិយាយថា ទីក្រុងKyiv នឹងបញ្ជូនគណៈប្រតិភូមពិសេស ទៅចរចា ជាមួយក្រុងម៉ូស្គូនៅព្រំដែនអ៊ុយក្រែន-បេឡារុស។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *