លោក Andrei Fedorov អតីតអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ី បានប្រាប់សារព័ត៌មាន Al Jazeeraថា លោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin បានចេញបញ្ជាជាលើកដំបូងឲ្យបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការយោធាប្រកបដោយជ័យជម្នះ លើប្រទេសអ៊ុយក្រែន ត្រឹមថ្ងៃទី 2 ខែមីនា

លោក Andrei Fedorov អតីតអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ី បានប្រាប់សារព័ត៌មាន Al Jazeeraថា លោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin បានចេញបញ្ជាជាលើកដំបូងឲ្យបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការយោធាប្រកបដោយជ័យជម្នះ លើប្រទេសអ៊ុយក្រែន ត្រឹមថ្ងៃទី 2 ខែមីនា។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *