ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន បានបង្ហោះវីដេអូមួយ ថាលោកមិនបានទៅណាពីរដ្ឋធានីគៀវនោះទេ

លោកVolodymyr Zelenskyy  ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន បានបង្ហោះវីដេអូមួយ ថាលោកមិនបានទៅណាពីរដ្ឋធានីគៀវនោះទេ ។ លោក Zelenskyy បានបន្តថា កុំជឿព័ត៌មានមិនពិត។ ខ្ញូំនៅទីនេះ យើងនឹងមិនទម្លាក់អាវុធចុះនោះទេ យើងនឹងការពាររដ្ឋរបស់យើង ព្រោះអាវុធជាការស្មោះត្រង់របស់យើង៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *