នៅយប់ថ្ងៃទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន លោក Zelensky បង្ហោះវិដេអូប្រកាសថា មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់អ៊ុយក្រែន និងសមាជិកសភា នៅតែបន្តស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងកៀវ

(អ៊ុយក្រែន)៖ នៅយប់ថ្ងៃទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន លោក Zelensky បង្ហោះវិដេអូប្រកាសថា មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់អ៊ុយក្រែន និងសមាជិកសភា នៅតែបន្តស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងកៀវ។ បើយោងតាមសារព័ត៌មាន RT ចេញផ្សាយនៅយប់ថ្ងៃសុក្រនេះ។

IMG_4937

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *