នៅថ្ងៃសុក្រ ទី២៥ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០២២នេះ នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន លោក Fumio Kishida បាននិយាយថា ជប៉ុននឹងដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ី ដោយរឹតត្បិត ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនិងការនាំចេញគ្រឿងសម្ភារបរិក្ខារយោធារបស់រុស្ស៊ី

តូក្យូ៖ នៅថ្ងៃសុក្រ ទី២៥ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០២២នេះ នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន លោក Fumio Kishida បាននិយាយថា ជប៉ុននឹងដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ី ដោយរឹតត្បិត ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនិងការនាំចេញគ្រឿងសម្ភារបរិក្ខារយោធារបស់រុស្ស៊ី ដោយអះអាងថា ទំនងជាគ្មានផលប៉ះពាល់លើការផ្គត់ផ្គង់ថាម ពលដល់ប្រទេសជប៉ុន ដែលខ្វះខាតធនធាននោះឡើយ៕

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *