(អ៊ុយក្រែន)៖ កងទ័ពរុស្ស៉ី កាន់តែចូលក្បែរទីក្រុងកៀវ ប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែន នាំគ្នាសម្រុករកទីសុវត្ថិភាពដោយជ្រក នៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រោមដី និងខ្លះទៀតជម្លៀសចេញពីរដ្ឋធានី បន្ទាប់ពីកងទ័ពរបស់រុស្ស៉ីបើកការវាយប្រហារកាន់តែខ្លាំង

(អ៊ុយក្រែន)៖ កងទ័ពរុស្ស៉ី កាន់តែចូលក្បែរទីក្រុងកៀវ ប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែន នាំគ្នាសម្រុករកទីសុវត្ថិភាពដោយជ្រក នៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រោមដី និងខ្លះទៀតជម្លៀសចេញពីរដ្ឋធានី បន្ទាប់ពីកងទ័ពរបស់រុស្ស៉ីបើកការវាយប្រហារកាន់តែខ្លាំង។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *