តម្លៃប្រេងឆៅហក់ឡើងដល់ ១០៥ដុល្លាអាមេរិកក្នុង១ប៉ារែលជាលើក ដំបូង ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៤ បន្ទាប់ពីការវាយ ប្រហាររបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែន

(គៀវ)៖ តម្លៃប្រេងឆៅហក់ឡើងដល់ ១០៥ដុល្លាអាមេរិកក្នុង១ប៉ារែលជាលើក ដំបូង ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៤ បន្ទាប់ពីការវាយ ប្រហាររបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែន ដោយបានធ្វើឱ្យមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើង អំពីការរំខានដល់ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលសកល។

 

 

ប្រភព៖ Reuters

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *