មេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុប បានព្រមព្រៀងគ្នា ថាដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មី លើវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ ថាមពល និងការដឹកជញ្ជូនរបស់រុស្ស៊ី នឹងដាក់បញ្ចូលរុស្សី ក្នុងបញ្ជីខ្មៅ ក្រោមហេតុផលលុកលុយរបស់ទីក្រុងម៉ូស្គូ លើអ៊ុយក្រែន

កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញ មេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុប បានព្រមព្រៀងគ្នា ថាដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មី លើវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ ថាមពល និងការដឹកជញ្ជូនរបស់រុស្ស៊ី ព្រមទាំងរឹតបន្តឹងលើការនាំចេញ ជាពិសេសនឹងដាក់បញ្ចូលរុស្សី ក្នុងបញ្ជីខ្មៅ ក្រោមហេតុផលលុកលុយរបស់ទីក្រុងម៉ូស្គូ លើអ៊ុយក្រែន។

 

ប្រភព៖ Reuters

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *