ថ្ងៃទី១៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២នេះ សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ AFF U-23 Championship 2022 មាន១គូរផងដែរ សម្រាប់ពូលC គឹ (U-23)វៀតណាម ត្រូវប៉ះ (U-23)សឹង្ហបូរី នៅវេលាម៉ោង ១៩៖០០

ភ្នំពេញ៖ ថ្ងៃទី១៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២នេះ សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ AFF U-23 Championship 2022 មាន១គូរផងដែរ សម្រាប់ពូលC គឹ (U-23)វៀតណាម ត្រូវប៉ះ (U-23)សឹង្ហបូរី នៅវេលាម៉ោង ១៩៖០០ ។

សូមជម្រាបថា ៖​ សម្រាប់ពូលC នេះមានបីក្រុមគឺមាន ថៃ វៀតណាម និងសឹង្ហបូរី ។ ក្រុម(U-23)ថៃ មាន៣ពិន្ទុស្ថិតនៅកំពូលតារាងជាបណ្ដោះអាសន្ន បន្ទាប់ពីឈ្នះ ក្រុមសឹង្ហបូរីក្នុងលទ្ធផល៣ ទល់ ១។ រីឯក្រុម(U-23)វៀតណាមវិញនេះជាការប្រកួតលើកទី១របស់គេ។ ចំណែក(U-23)សឹង្ហបូរី គឺការប្រកួតលើកទី២ ៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *