លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ម៉ែន សំអន នៅថ្ងៃទី១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបុណ្យមាឃបូជា នៅភ្នំព្រះរាជទ្រព្យ ស្ថិតនៅឃុំផ្សារដែក ស្រុកពញាឮ ខេត្តកណ្តាល

លោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ម៉ែន សំអន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងទំនាក់ទំនង ជាមួយរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច នៅថ្ងៃទី១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបុណ្យមាឃបូជា នៅភ្នំព្រះរាជទ្រព្យ ស្ថិតនៅឃុំផ្សារដែក ស្រុកពញាឮ ខេត្តកណ្តាល។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *