ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី បានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយ ឯកឧត្តម Vivian Balakrishnan រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស នៃសាធារណរដ្ឋសឹង្ហបុរី នៅវិមានរដ្ឋសភាកម្ពុជា

ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី ប្រធានគណៈកម្មការអប់រំ យុវជន កីឡា ធម្មការ កិច្ចការសាសនា វប្បធម៌ និងទេសចរណ៍ នៃរដ្ឋសភា នាព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ បានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយ ឯកឧត្តម Vivian Balakrishnan រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស នៃសាធារណរដ្ឋសឹង្ហបុរី នៅវិមានរដ្ឋសភាកម្ពុជា ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *