លោក វ៉ន សារ៉ុម មេឃុំទឹកក្រហម ស្ថិតក្នុងស្រុកជាំក្សាន្ត ខេត្តព្រះវិហារ «អ្វីលើលោកអត់មានអ្វីជាអាថ៌កំបាំងទេ កុំលាក់លាម ត្រូវតែហ៊ានទទួលខុស និងទទួលត្រូវ ហើយយើងកុំទទួលយកថាខ្លួនឯងត្រូវពេក ត្រូវទទួលយកថាខ្លួនឯងខុសដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍»

លោក វ៉ន សារ៉ុម មេឃុំទឹកក្រហម ស្ថិតក្នុងស្រុកជាំក្សាន្ត ខេត្តព្រះវិហារ នៅថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២  បានអះអាងថា «អ្វីលើលោកអត់មានអ្វីជាអាថ៌កំបាំងទេ កុំលាក់លាម ត្រូវតែហ៊ានទទួលខុស និងទទួលត្រូវ ហើយយើងកុំទទួលយកថាខ្លួនឯងត្រូវពេក ត្រូវទទួលយកថាខ្លួនឯងខុសដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍»។ ការអះអាងរបស់លោកមេឃុំទឹកក្រហម ធ្វើឡើងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល ក្រោមប្រធានបទ វឌ្ឍនភាពមូលដ្ឋានឃុំសង្កាត់ និងទិសដៅបន្ដរបស់ខេត្តព្រះវិហារ៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *