អតីតប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រទី ៥០ របស់សហរដ្ឋអាមេរិក ឯកឧត្តម  Newton Leroy Gingrich បានលើកសរសើរមេដឹកនាំកម្ពុជា សម្តេចតេជោហ៊ុន សែន ដែលជាអ្នកស្នេហាជាតិមួយរូប

អតីតប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រទី ៥០ របស់សហរដ្ឋអាមេរិក ឯកឧត្តម  Newton Leroy Gingrich បានលើកសរសើរមេដឹកនាំកម្ពុជា សម្តេចតេជោហ៊ុន សែន ដែលជាអ្នកស្នេហាជាតិមួយរូបបានប្តូរផ្តាច់ជាមួយកិច្ចសន្ទនា ហើយបាននាំប្រទេសកម្ពុជាចេញពីសង្គ្រាមស៊ីវិលដ៏អាក្រក់។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *