លោកជំទាវវេជ្ជបណ្ឌិត ឱ វណ្ណឌីន ប្រធានគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ (គ.វ.ក១៩) និងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាល បានសម្តែងនូវការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំង ខណៈដែលវីរុសកូវីដ១៩ បំប្លែងថ្មី អូមីក្រុង កំពុងតែចរាចរយ៉ាងលឿននៅក្នុងសហគមន៍

លោកជំទាវវេជ្ជបណ្ឌិត ឱ វណ្ណឌីន ប្រធានគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ (គ.វ.ក១៩) និងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាល បានសម្តែងនូវការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំង ខណៈដែលវីរុសកូវីដ១៩ បំប្លែងថ្មី អូមីក្រុង កំពុងតែចរាចរយ៉ាងលឿននៅក្នុងសហគមន៍។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *