នៅថ្ងៃទី០៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២នេះ ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី គន់ គីម បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយបូកសរុបលទ្ធផលការងារ និងទិសដៅភារកិច្ចរបស់សមាជិក-សមាជិកា ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់

នៅថ្ងៃទី០៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២នេះ ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី គន់ គីម សមាជិកអចិន្រ្តៃយ៍ នៃគណៈកម្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជាប្រធានក្រុមការងារចុះជួយ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយបូកសរុបលទ្ធផលការងារ និងទិសដៅភារកិច្ចរបស់សមាជិក-សមាជិកា ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *