ឯកឧត្ដម សុខ លូ អភិបាលខេត្តបាត់ដំបង បានអញ្ជើញចែកប័ណ្ណសរសើរ និងប្រគល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្ត ជូនដល់សិស្សានុសិស្ស នៃសាលាបញ្ញាសាស្ត្រអន្តរជាតិបាត់ដំបង ដែលបានប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ក្នុងឆ្នាំសិក្សា២០២០-២០២១

ឯកឧត្ដម សុខ លូ  អភិបាលខេត្តបាត់ដំបង នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៧  ខែមករា  ឆ្នាំ២០២២នេះ បានអញ្ជើញចែកប័ណ្ណសរសើរ និងប្រគល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្ត ជូនដល់សិស្សានុសិស្ស នៃសាលាបញ្ញាសាស្ត្រអន្តរជាតិបាត់ដំបង ដែលបានប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ក្នុងឆ្នាំសិក្សា២០២០-២០២១។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *