លោកស្រីបណ្ឌិត អា​ដាល់​ជី​ហ្សា អាល់​ប៊ែ​រ​ទីណា ហ្សា​វី​យេ រៃ​យ៍ ម៉ាក​ណូ (Dr. Adaljiza Albertina Xavier Reis Magno) រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស និង​សហប្រតិបត្តិការ​នៃ​សាធារណរដ្ឋ​ប្រជាធិបតេយ្យ​ទី​ម័​រ​ខាងកើត នឹង​អញ្ជើញ​មក​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​ផ្លូវការ​នៅ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជានៅ​ថ្ងៃទី​២៦-២៩ ខែមករា ឆ្នាំ​២០២២

តប​តាម​ការអញ្ជើញ​របស់លោក ប្រាក់ សុខុន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរ​ដ្ឋ​មន្ត្រី​ការបរទេស​និង​សហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ​នៃព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា លោកស្រីបណ្ឌិត អា​ដាល់​ជី​ហ្សា អាល់​ប៊ែ​រ​ទីណា ហ្សា​វី​យេ រៃ​យ៍ ម៉ាក​ណូ (Dr. Adaljiza Albertina Xavier Reis Magno) រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស និង​សហប្រតិបត្តិការ​នៃ​សាធារណរដ្ឋ​ប្រជាធិបតេយ្យ​ទី​ម័​រ​ខាងកើត នឹង​អញ្ជើញ​មក​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​ផ្លូវការ​នៅ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជានៅ​ថ្ងៃទី​២៦-២៩ ខែមករា ឆ្នាំ​២០២២​។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *