ឯកឧត្តម ស៊ុន សុវណ្ណារិទ្ធ អភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង បានមានប្រសាសន៍ថា ពលរដ្ឋក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជាង ៧៥០០នាក់ បានផ្ដល់ដីព្រៃលិចទឹកជូនរដ្ឋវិញ ជាង ៣ម៉ឺនហិកតា និងដាំដើមឈើជាង ៨៧ ០០០ដើម

ឯកឧត្តម ស៊ុន សុវណ្ណារិទ្ធ អភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង បានមានប្រសាសន៍ថា មកដល់ពេលនេះ ពលរដ្ឋក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជាង ៧៥០០នាក់ បានផ្ដល់ដីព្រៃលិចទឹកជូនរដ្ឋវិញ ជាង ៣ម៉ឺនហិកតា និងដាំដើមឈើជាង ៨៧ ០០០ដើម។ ឯកឧត្តម បានថ្លែង ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពី វឌ្ឍនភាពមូលដ្ឋានឃុំ-សង្កាត់ និងទិសដៅការងារបន្ដរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២នេះ៕

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *