ឯកឧត្តម វ៉ី សំណាង អភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ ថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២នេះ បានប្រគល់ម៉ូតូដល់ សិស្សដែល បានប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ និទ្ទេស A ចំនួន៣៣នាក់ នាសម័យប្រឡង ២៧ ធ្នូ ២០២១

ឯកឧត្តម វ៉ី សំណាង អភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ ថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២នេះ បានប្រគល់ម៉ូតូដល់ សិស្សដែល បានប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ និទ្ទេស A ចំនួន៣៣នាក់ នាសម័យប្រឡង ២៧ ធ្នូ ២០២១៕

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *