សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញទទួលជួបសន្ទនាការងារតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ ជាមួយ ឯកឧត្តម យូកូ វីដូដូ ប្រធានាធិបតី នៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ី

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២១ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២២ បានអញ្ជើញទទួលជួបសន្ទនាការងារតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ ជាមួយ ឯកឧត្តម យូកូ វីដូដូ ប្រធានាធិបតី នៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ី។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *