អភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ លោក វ៉ី សំណាង សម្រេចបដិសេធ និងដកហូតដីព្រៃឈើទំហំ ៧៨៤ហិកតា នៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំឱរ៉ាល់ ដែលត្រូវបានទន្ទ្រានកាន់កាប់យកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិដោយខុសច្បាប់

អភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ លោក វ៉ី សំណាង សម្រេចបដិសេធ និងដកហូតដីព្រៃឈើទំហំ ៧៨៤ហិកតា នៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំឱរ៉ាល់ ដែលត្រូវបានទន្ទ្រានកាន់កាប់យកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិដោយខុសច្បាប់។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *