ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន បានអញ្ជើញជួបពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តម លឹម ចុកហ៊ុយ អគ្គលេខាធិការអាស៊ាន នាព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

នាព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស បានអញ្ជើញជួបពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តម លឹម ចុកហ៊ុយ អគ្គលេខាធិការអាស៊ាន ខណៈឯកឧត្តមបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅកម្ពុជា រយៈពេល៥ថ្ងៃ ពីថ្ងៃទី១៥-១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២។

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *