អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិន បានអោយដឹងថា លោកប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping នឹងចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ស្តីពីវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក (WEF) តាមរយៈរូបភាពវីដេអូ នៅថ្ងៃទី 17 ខែមករា ក្នុងទីក្រុងប៉េកាំង

កាលពីថ្ងៃសុក្រ អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិន បានអោយដឹងថា លោកប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping នឹងចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ស្តីពីវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក (WEF) តាមរយៈរូបភាពវីដេអូ នៅថ្ងៃទី 17 ខែមករា ក្នុងទីក្រុងប៉េកាំង។

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *