សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបង្ហាញវត្តមាននៅលើទីលានវាយកូនកូល ដោយភ្ជាប់ខ្លឹមសារបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមFacebook នៅព្រឹកនេះថា “វាយកូនគោលដើម្បីអបអរសាទរខួប៤៣ឆ្នាំនៃថ្ងៃរំដោះ៧មករានិងបន្ទាប់ពីការនឿយហត់ប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងមក”

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបង្ហាញវត្តមាននៅលើទីលានវាយកូនកូល ដោយភ្ជាប់ខ្លឹមសារបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមFacebook នៅព្រឹកនេះថា “វាយកូនគោលដើម្បីអបអរសាទរខួប៤៣ឆ្នាំនៃថ្ងៃរំដោះ៧មករានិងបន្ទាប់ពីការនឿយហត់ប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងមក”៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *