សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា នាំគ្នាអញ្ជើញគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធ និងដាក់កម្រងផ្កាជូនជនរងគ្រោះក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅមជ្ឈមណ្ឌលប្រល័យពូជសាសន៍ជើងឯក

នៅព្រឹកថ្ងៃ ទី៦ ខែមករា​ ឆ្នាំ២០២២ សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា នាំគ្នាអញ្ជើញគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធ និងដាក់កម្រងផ្កាជូនជនរងគ្រោះក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅមជ្ឈមណ្ឌលប្រល័យពូជសាសន៍ជើងឯក ក្នុងខណ្ឌដង្កោ រាជធានីភ្នំពេញ៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *