ឯកឧត្តម ថោង ខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ និង ឯកឧត្តម គួច ចំរើន អភិបាលខេត្តព្រះសីហនុ  បើកកិច្ចប្រជុំចុងក្រោយត្រៀមធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំវេទិកាទេសចរណ៍អាស៊ានលើកទី៤០

នាព្រឺកថ្ងៃ ទី២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម ថោង ខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ និង ឯកឧត្តម គួច ចំរើន អភិបាលខេត្តព្រះសីហនុ  បើកកិច្ចប្រជុំចុងក្រោយត្រៀមធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំវេទិកាទេសចរណ៍អាស៊ានលើកទី៤០ ឆ្នាំ២០២២ ATF 2022 ថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី២២ ខែមករាខាងមុខនេះ៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *