អាជ្ញាធរកូរ៉េខាងត្បូង ខ្លួននឹងពង្រឹងវិធានការរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពឲ្យកាន់តែ តឹងរ៉ឹងក្នុងរយៈពេល២សប្តាហ៍ ស្របពេលកំពុងមានកំណើនឆ្លងថ្មីនៃមេរោគកូវីដ-១៩ នៅក្នុងប្រទេស

សេអ៊ូល-ក្រុមអាជ្ញាធរកូរ៉េខាងត្បូងបានអះអាងនៅថ្ងៃសុក្រនេះថា ខ្លួននឹងពង្រឹងវិធានការរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពឲ្យកាន់តែ តឹងរ៉ឹងក្នុងរយៈពេល២សប្តាហ៍ ស្របពេលកំពុងមានកំណើនឆ្លងថ្មីនៃមេរោគកូវីដ-១៩ នៅក្នុងប្រទេស និងការបារម្ភជុំវិញការឆ្លង រាតត្បាតនៃមេរោគអូមីក្រុង៕​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *