ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ពីការលើកពេលដាក់ឱ្យដំណើរការ សាកល្បងកាមេរ៉ាចាប់ល្បឿន នៅលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៣ ចាប់ពី ភ្នំពេញ (ចោមចៅ) ដល់ទីរួមខេត្តកំពត ដោយសារក្រុមការងារបច្ចេកទេស ធ្វើមិនទាន់រួចរាល់ទាំងស្រុង

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ពីការលើកពេលដាក់ឱ្យដំណើរការ សាកល្បងកាមេរ៉ាចាប់ល្បឿន នៅលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៣ ចាប់ពី ភ្នំពេញ (ចោមចៅ) ដល់ទីរួមខេត្តកំពត ដោយសារក្រុមការងារបច្ចេកទេស ធ្វើមិនទាន់រួចរាល់ទាំងស្រុង។

ក្រសួងសាធារណការ បានបញ្ជាក់ដែរថា ចំពោះពេលវេលាជាក់លាក់ នៃការដាក់ឱ្យដំណើរសាកល្បងកាមេរ៉ាចាប់ល្បឿននេះ ក្រសួងនឹងជូនដំណឹងនៅពេលក្រោយ៕

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *