ឯកឧត្តម ខៀវ សាម៉េត អាចចាប់ផ្តើមធ្វើតេស្តនិងដាក់ប្រើប្រាស់ VAR ចាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំក្រោយ AFF Suzuki Cup២០២២

ប្រធានសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ AFF ឯកឧត្តម ខៀវ សាម៉េត អាចចាប់ផ្តើមធ្វើតេស្តនិងដាក់ប្រើប្រាស់ VAR ចាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំក្រោយ AFF Suzuki Cup២០២២ ក្រោយមានបញ្ហាលើការសំរេចចិត្តរបស់ អាជ្ញាកណ្តាលអំឡុងការប្រកួតរវាងថៃ និងវៀតណាមក៏ដូចជាការប្រកួតផ្សេងៗនៅ AFF Suzuki Cup 2020 កន្លងមក៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *